Energimyndigheten meddelade i februari att de kommer inrätta ett energieffektiviseringsprogram för industriföretag, Energisteget. Detta innebär att företag inom vissa sektorer som genomfört en energikartläggning enligt lag 2014:266, kommer att kunna söka ekonomiskt stöd för projektering av energieffektiva åtgärder eller investering i de åtgärder som identifierades i kartläggningen.

Programmet omfattar 125 miljoner kronor och pågår mellan 2018–2020. Det finns även möjlighet för små och medelstora företag att söka bidrag för att genomföra energikartläggning på annat sätt.

Vill ni ha hjälp med ansökan, genomföra energikartläggning eller öka kunskapen inom företaget? EnviLoop erbjuder kartläggningar genom vår certifierade energikartläggare samt kurser inom området.