EnviLoop kan göra så att er verksamhet hamnar i framkant när det kommer till effektiv rapportering. Har ni mängder med mätare, lagernivåer eller siffror från era instrumentbilder ni måste läsa av? Eller får ni mängder med provresultat från externa labb som ni lägger flera timmar varje vecka på att knappa in i krångliga Excel-ark?

Med hjälp av oss och våra smarta moduler inom produktserien CombiTool, såsom t.ex. Readings, SQLImport och FilImport kan ni genomföra era ronderingar med digitala formulär i en surfplatta eller mobil. Värdena kan sedan automatiskt valideras, räknas ihop och sammanställas med värden från externa labb eller styrsystem och lagras i en rapportdatabas. När det är dags för rapportering finns möjligheten att få automatgenererade rapporter och diagram i Excel eller direkt i webbläsaren på intranätet.

Kontakta oss om ni vill veta mer!