Alla ni som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter är säkert redan medvetna om att Naturvårdsverket har tagit över rollen som tillståndsmyndighet från länsstyrelserna. För er som är i färd med att uppdatera era övervakningsplaner är det dessutom bra att veta att Naturvårdsverket tagit fram en nya mall som ska användas. Den nya mallen ska inte bara användas för nya övervakningsplaner, utan även vid anmälan om ändring av en befintlig övervakningsplan.

Nya mallen samt information och vägledning hittar ni på Naturvårdsverkets hemsida.

Hur går det för er med verifieringen av utsläppen för 2017? Tänk på att stämma av att ni har tillräckligt med utsläppsrätter på kontot och att ni är minst två användare som kan logga in i Unionsregistret.

Om det kör ihop sig är ni välkomna att kontakta oss på EnviLoop!