Tid att förbättringsrapportera!

Hur har det gått med CO2-verifieringen? För deltagare i EU:s handelssystem för utsläppsrätter ställs krav på att lämna in en förbättringsrapport om verifieringen resulterade i avvikelser eller förbättringsförslag. Men en förbättringsrapport ska även in om en lägre övervakningsnivå än vad regelverket förespråkar har godkänts för en anläggning, eller om alternativa övervakningsnivåer tillämpas. I dessa fall ska rapporteringen genomföras enligt följande intervall:

– Kategori A-anläggningar var fjärde år

– Kategori B-anläggningar var annat år

– Kategori C-anläggningar årligen

Men kom ihåg att varje gång en ny övervakningsplan godkänns nollställs tiden. Blev det rörigt nu? Hör av er så reder vi ut om just er anläggning ska förbättringsrapportera. Vi på EnviLoop kan utöver förbättringsrapportering, även hjälpa er med internrevisioner, upprättande av övervakningsplaner och rutiner, tilldelningsfrågor m.m. Så tveka inte att ringa! Psst, för er som berörs ska förbättringsrapporten vara inlämnad till Naturvårdsverket senast 30 juni.