Monthly Archives mars 2018

Energikartläggning: Ekonomiskt stöd

Energimyndigheten meddelade i februari att de kommer inrätta ett energieffektiviseringsprogram för industriföretag, Energisteget. Detta innebär att företag inom vissa sektorer som genomfört en energikartläggning enligt lag 2014:266, kommer att kunna söka ekonomiskt stöd för projektering av energieffektiva åtgärder eller investering i de åtgärder som identifierades i kartläggningen. Programmet omfattar 125 miljoner kronor och pågår mellan 2018–2020. Det finns även möjlighet för små och medelstora företag att söka bidrag för att genomföra energikartläggning på annat sätt. Vill ni ha hjälp med ansökan, genomföra energikartläggning eller öka kunskapen inom företaget? EnviLoop erbjuder kartläggningar genom vår certifierade energikartläggare samt kurser inom området.

Kategorier: Okategoriserade.

Har ni lagt mycket tid på miljörapporteringen i år? -låt inte det bli en vana!

EnviLoop kan göra så att er verksamhet hamnar i framkant när det kommer till effektiv rapportering. Har ni mängder med mätare, lagernivåer eller siffror från era instrumentbilder ni måste läsa av? Eller får ni mängder med provresultat från externa labb som ni lägger flera timmar varje vecka på att knappa in i krångliga Excel-ark? Med hjälp av oss och våra smarta moduler inom produktserien CombiTool, såsom t.ex. Readings, SQLImport och FilImport kan ni genomföra era ronderingar med digitala formulär i en surfplatta eller mobil. Värdena kan sedan automatiskt valideras, räknas ihop och sammanställas med värden från externa labb eller styrsystem

Kategorier: Okategoriserade.

Ny mall för övervakningsplaner!

Alla ni som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter är säkert redan medvetna om att Naturvårdsverket har tagit över rollen som tillståndsmyndighet från länsstyrelserna. För er som är i färd med att uppdatera era övervakningsplaner är det dessutom bra att veta att Naturvårdsverket tagit fram en nya mall som ska användas. Den nya mallen ska inte bara användas för nya övervakningsplaner, utan även vid anmälan om ändring av en befintlig övervakningsplan. Nya mallen samt information och vägledning hittar ni på Naturvårdsverkets hemsida. Hur går det för er med verifieringen av utsläppen för 2017? Tänk på att stämma av att

Kategorier: Okategoriserade.

Spännande framfart för CombiTool Journal!

Snart släpper vi en uppdatering av CombiTool Journal som har en helt ny listvy, allt för att möjliggöra ännu bättre uppföljning av din anläggning. Dessutom har en hel del arbete pågått ”under huven” vilket gör denna uppdatering till ett förstadium till Journal 2.0! Så vad är då Journal? En oerhört användarvänlig och samtidigt komplett elektronisk loggbok/dagbok! Kontakta EnviLoop för mer information!

Kategorier: Okategoriserade.

Tid att förbättringsrapportera

Tid att förbättringsrapportera! Hur har det gått med CO2-verifieringen? För deltagare i EU:s handelssystem för utsläppsrätter ställs krav på att lämna in en förbättringsrapport om verifieringen resulterade i avvikelser eller förbättringsförslag. Men en förbättringsrapport ska även in om en lägre övervakningsnivå än vad regelverket förespråkar har godkänts för en anläggning, eller om alternativa övervakningsnivåer tillämpas. I dessa fall ska rapporteringen genomföras enligt följande intervall: – Kategori A-anläggningar var fjärde år – Kategori B-anläggningar var annat år – Kategori C-anläggningar årligen Men kom ihåg att varje gång en ny övervakningsplan godkänns nollställs tiden. Blev det rörigt nu? Hör av er så

Kategorier: Okategoriserade.

EnviLoop i Stafettvasan!

För tredje året i rad deltog EnviLoop i Stafettvasan, denna gång med två lag. På de första sträckorna bet den iskalla dalaluften rejält i kinderna, men arrangemanget höll i vanlig ordning toppklass och det blev en härlig dag med fina resultat för båda lagen. Stafettvasan är en av våra friskvårdssatsningar som ger en fin teamkänsla och konsulter som är kvicka i såväl spåret som tanken.

Kategorier: Okategoriserade.