14 februari gick vi på djupet i IED tillsammans med en grupp engagerade och inspirerande verksamhetsutövare. I fokus för dagen hamnade såklart de nya BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar och vi lyckades räta ut en hel del frågetecken kring avgränsning av anläggningar, krav på mätning och nivåer för BAT-AEL. Under dagen väcktes det även en del nya frågor och nu ser vi med spänning fram emot implementeringen av BAT LCP i Industriutsläppsförordningen samt kommande vägledningar.

Sammanfattningsvis så blev det en mycket trevlig dag och eftersom vi även fått förfrågningar om ytterligare kurstillfällen har vi nu bestämt oss för att erbjuda denna kurs en gång till redan i maj. Då hoppas vi att ni även vill delta på kursdag två som konkretiserar de delar i IED som har med mätvärdeshantering och kvalitetssäkring av AMS att göra. Under den dagen kommer vi även att diskutera hur ni som verksamhetsutövare kan jobba för att synkronisera instrumentskötsel och kvalitetssäkring enligt IED och enligt det svenska kväveoxidavgiftssystem på ett effektivt sätt.

Välkomna med er anmälan!

9 maj: Praktisk tillämpning av Industriemissionsdirektivet inkl. SFS 2013:252/253 och BAT

10 maj: Mätvärdeshantering och kvalitetssäkring av AMS enligt SS-EN 14181 och NFS 2016:13