Det är snarare en regel än ett undantag att samma verksamhetsutövare ansvarar för både rening av avloppsvatten och produktion av dricksvatten. Verksamheterna är i mångt och mycket liknande när det kommer till drift- och processarbetet. En väsentlig skillnad föreligger dock verken emellan och det är när det kommer till lagstiftningen och i synnerhet i arbetet med egenkontrollen. Ett avloppsreningsverk klassas som en miljöfarlig verksamhet och lyder under Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Ett vattenverk däremot räknas som en livsmedelsproducent och har Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) att rätta sig efter.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30, som utkom som en omtryckt upplaga i oktober 2017 (LIVSFS 2017:2) regalerar egenkontrollen på ett vattenverk. Föreskriften innehåller bestämmelser om beredning och distribution, undersökningsprogram, kvalitetskrav m.m.

Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om att verksamhetsutövaren ska utföra en s.k. faroanalysbaserad på HACCP-metoden. HACCP är en metod för att säkerställa att livsmedel exempelvis dricksvatten, produceras ansvarsfullt och säkert. HACCP består av 7 st. steg som bl.a. går ut på att identifiera potentiella faror och s.k. kritiska styrpunkter (CCP), vilka är processavsnitt där utökad kontroll är nödvändig för att säkerställa kvalitén på dricksvattnet.

Behöver du hjälp med att genomföra en faroanalys enligt HACCP-principen? Eller är provtagningsplanen i behov av en uppdatering enligt den nya upplagan av föreskriften? Vi på EnviLoop genomför faroanalyser och hjälper dessutom till med att utforma rutiner för egenkontrollen enligt livsmedelsverkets förskrifter.

…och ni glömmer väl inte att ”save the date” 8 maj för en användarträff i CombiTool, givetvis för både er som har CombiTool och för er som är nyfikna på möjligheterna med modulserien. I år går användarträffen av stapeln i samband med att vi firar att vårt rapportsystem CombiLab fyller 30 år!

Naturligtvis är träffen kostnadsfri, så kom och ta del av möjligheterna till att effektivisera och systematisera ert anläggningsarbete med hjälp av våra rapportverktyg. För visst vore det skönt att slippa vara näst intill ”okontaktbar” fram till den 31 mars varje år ?…