Flera intressanta kurser i mars!

För den vetgirige finns det alltid något att hämta hos EnviLoop. Under mars månad erbjuder vi flera viktiga kurser med inriktning på energi- och förbränningsteknik.

Energiteknisk grundkurs, 6 mars

Detta är en perfekt kurs för dig som jobbar med t.ex. ekonomi- eller personalfrågor på ett företag inom energisektorn och vill få bättre koll på er kärnverksamhet. Under dagen går vi igenom energianvändning i stort samt produktion av värme och el från grunden. Vi hjälper dig att få koll på begreppen som dina kollegor slänger sig med och förstå helheten.

Förbränningsteknik, 7-8 mars

Under dessa två kursdagar går vi grundligt igenom varför det brinner och hur förbränningsprocessen kan optimeras. Vi jämför och diskuterar såväl bränslen och emissioner som panntyper och kringutrustning för t.ex. rening av rökgaser. En viktig del av denna kurs är även att skapa förståelse för olika enheter, värmevärden och förbränningsreaktioner.

Energiteknik – Kartläggning och rapportering, 13 mars

Denna kurs vänder sig till dig som vill få grundläggande och fördjupande kunskaper i arbetet med energieffektivisering och energikartläggning. Inte minst du, som arbetar i ett större företag som har ett certifierat ledningssystem och som ska ansvara för ert företags energikartläggningsarbete, kan ha stor behållning av kursen.

Övervakning, uppföljning och rapportering för effektiv och korrekt drift av din anläggning, 14 mars

En förutsättning för en effektiv kontroll av miljörelaterade driftparametrar, som t.ex. luftemissioner, är grundläggande kunskap kring gällande lagstiftning samt välanpassade verktyg för uppföljning. Denna kurs har växt fram ur de insikter och erfarenheter som EnviLoops medarbetare införskaffat under sina många och varierande projekt inom förbränningsbranschen, vatten- och avloppsreningsverk samt diverse processindustri.

Praktisk information

Mer information om priser, tider och plats hittar du på vår hemsida.
Det är även på hemsidan du enklast anmäler dig.
Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.