Fokus på process, inte på tidsödande myndighetsrapportering!

Vet du om att även omfattande sammanställningar och myndighetsrapporter kan automatiseras med hjälp av ett riktigt rapportsystem? Ett riktigt rapportsystem lyfter och frigör tid och resurser genom att det bidrar till en effektivare hantering av data så att en bättre samordning uppnås mellan kunskapstriangelns olika skikt med särskilt fokus på att hjälpa er uppåt i triangelns skikt. För visst vill ni befinna er i de högre skikten?

För att optimera arbetsprocessen vill vi befinna oss i de tre högsta lagren av kunskapstriangeln. Myndighetsrapportering, lagstiftning och kontroll tvingar många av oss att lägga alldeles för mycket tid i de två lägsta lagren istället och bortprioritera arbetet att ta oss och processen vidare.

Hur vore det att automatisera ”Datainsamling” och ”Rapportering”, och få tid att utnyttja den tiden till att optimera processen? Här beskriver vi kort om hur vi gör det möjligt!

Manuell rapportering…

Många använder Excel för att sammanställa diverse rapporter där indata kommer från många olika källor som exempelvis styrsystem, vågdator, analysresultat etc. Att manuellt registrera in alla dessa värden i Excel är både tidsödande men också faktisk rätt tråkigt. Samtidigt ett arbete som medför stor risk för att något fel smyger sig in genom kopieringar, felskrivningar och felavläsningar etc. detta då skyddet för oavsiktliga förändringar av ett värde i Excel är obefintligt.

CombiLab…
”Kärnan”

Visste du att ditt CombiLab-system kan rapportera mycket mer än miljövärden? Det kan handla om rapporter för CO2-utsläpp, miljöskatter, energiförbrukning, vattenförbrukning m.m. Helt enkelt CombiLab-rapporter som skapar tid för analys för att möjliggöra processoptimering och för att förebygga problem och driftstopp.

Integration…

Varför då inte använda potentialen i CombiLab för att samla in dessa värden automatiskt, eller med ett enkelt handgrepp importera dem direkt från en fil.
Med de inbyggda beräkningsfunktionerna i CombiLab är det sedan lekande lätt att automatiskt sammanställa önskade rapporter. Rapporterna kan även fortsättningsvis presenteras i Excel om så önskas förstås, det vill säga Excel kan användas till det som det är mest lämpligt för -presentation av mätdata och inte lagring av data vilket vi ska använda oss av databaser för att säkerställa en kvalitet och en effektiv mätvärdeshantering .
I stället för att lägga all tid på att registrera in värden manuellt kan vi rätt nyttjande av verktygen som finns tid erhållas som möjliggör att ni kan lägga mer tid på att analysera rapporterna.

PlugIns…
SQL till CombiLab, Excel till CombiLab, Textfil till CombiLab, CombiLab till Excel

EnviLoop har verktygen för att möjliggöra en kvalitetssäkrad mätvärdeshantering genom våra s.k. PlugIns
Har era vågsystem eller ekonomisystem SQL databaser så har vi ett perfekt verktyg vi kallar SQL Import för att automatisera dataflödet till CombiLab.
Använder ni externa laboratorium för analyser av vatten, då har vi ett verktyg vi kallar Fil Import som läser in filer med resultat rakt ner i databasen!
Är ni bekväma med excel så kan vårt excel plugin hämta data från CombiLab och automatiskt presentera i en färdig excelrapport!