Energimyndigheten har beslutat att samtliga företag som har ett hållbarhetsbesked ska få dessa omprövade.

Krav på omprövning meddelas separat till respektive verksamhetsutövare, så håll utkik i inkorgen!

Omprövningen innebär att ert kontrollsystem ska granskas av oberoende part och resultatet av granskningen ska sedan skickas in till Energimyndigheten för bedömning. Beslut om fortsatt gällande hållbarhetsbesked fattas därefter av Energimyndigheten om de anser att ni och er granskare uppfyller erforderliga krav. Viktigt är alltså att den granskare som ni väljer ska uppfylla ställda krav på oberoende och teknisk kompetens.

Vi på EnviLoop kan hjälpa er att se över ert nuvarande kontrollsystem eller agera oberoende granskare. Vi har arbetat aktivt med dessa frågor sedan kravet på hållbarhetsbesked trädde i kraft år 2011.