Visste du att ditt CombiLab-system kan rapportera mycket mer än miljövärden? Många använder Excel för att sammanställa diverse rapporter där indata kommer från många olika källor som exempelvis styrsystem, vågdator, analysresultat etc. Att manuellt registrera in alla dessa värden i Excel är både tidsödande och tråkigt och risken för att något fel smyger sig in är stor. Bättre att då använda potentialen i CombiLab för att samla in dessa värden automatiskt, vilket gör att ni kan lägga mer tid på att analysera resultaten.

Kontakta oss om du vill veta mer om dessa möjligheter.