Enligt NFS 2016:13 ska koncentrationen på referensmaterialet (referensgasen) för NOX kontrollen vara inom det övre haltområdet vid normal drift. Detta för att kvalitetssäkra mätvärdena vid normal drift. Anses koncentrationen vara olämplig, t.ex. för hög, riskeras att mätvärdena måste räknas om enligt någon av ersättningsreglerna i likhet med ett mätbortfall. EnviLoop kan hjälpa er att ta reda på vilken koncentration som är lämplig för era anläggningsspecifika kontroller.