Den 8 januari släppte vi CombiLab version 8.2 med ovanligt många nyheter för att vara en subversion. Den viktigaste nyheten är, som vi aviserat tidigare, nya funktioner i Report SQL som klarar rapporteringen enligt de nya kraven ”Utökad efterlevnadsrapportering enligt IED” på anläggningar som förbränner avfall.

Alla ni som har ett gällande abonnemang för CombiLab erhåller naturligtvis denna nya utgåva. Kontakta oss för en uppdaterad licensnyckel samt för eventuell hjälp med uppdateringen.

Har ni inget abonnemang? Kontakta oss för information och prisuppgift så att ni också kan ta del av de nya funktionerna.

Här är de viktigaste nyheterna i version 8.2:

Report SQL:

 • Nya beräkningsfunktioner som beräknar max- och min-värden för en tidsperiod.
 • Excel-import märker importerade värden som ändrade värden, och registrerar importen i ändringsloggen.
 • Valfri tidsperiod kan väljas för visning av ändringsloggen.
 • Datumet för senaste värden i databasen förslås som från-tid vid rensning, vilket minskar risken  att värden raderas oavsiktligt.

Viewer:

 • Ordningen på tabellkolumner i Viewer kan enkelt ändras genom att dra och släppa dem med musen.
 • Kryssruta för att ”Välja alla” vid urval av signaler från mätfiler.
 • Min-/max-värden i Viewer-tabell representerar nu valt tidsintervall i stället för högst/lägst uppmätt värde.

Measuring Service:

 • Vid omstart av tjänsten behålls aktuella prognosvärden och variabelvärden, t.ex. bränslekonstanter.

AutoCal Service:

 • Kalibreringsresultat kan sparas direkt som värden i rapportdatabasen.
 • Beräknar avvikelsen i procent.

Gemensamt:

 • Indikering av aktuell rad och kolumn i konfigureringstabeller.
 • Rader i konfigureringstabeller kan enkelt flyttas genom att dra och släppa dem med musen.