Kravet gäller för anläggningar inom systemet för handel med utsläppsrätter och utebliven eller försenad rapportering följs av en sanktionsavgift.

För anläggningar som till följ av en minskad produktion inte längre är berättigade till de utsläppsrätter de blivit tilldelade, är det viktigt att anmälan om delvis stängning är Naturvårdsverket tillhanda senast 15 januari. Försenad rapportering medför en sanktionsavgift på 50 000 SEK. För er som har haft en ökad produktion finns det möjlighet att ansöka om delvis återtagande, vilket kan ge er utsläppsrätter tillbaka. Rapportering av ändrad drift ska genomföras via ETS-portalen.

Om ni tappat bort er bland alla intervall för ökning och minskning av aktivitetsnivå finns vi självklart till hands för att hjälpa till!