Nyheter och julhälsning

Nyheter och Julhälsning

När kraven är hårda och ambitionen hög är det viktigt att ha en väl fungerande anläggning. Men det kräver såklart kontinuerligt arbete och ibland kan det vara svårt att hitta såväl tid som rätt erfarenhet inom den egna organisationen. Vi kan hjälpa er att optimera er befintliga utrustning och agera stöd om det finns behov av att upphandla nytt.

För att frigöra tid för processoptimering vill vi alla såklart att datasammanställning och rapportering ska löpa på smidigt. CombiTool ger dig miljörapporten med en enkel knapptryckning!

Utredningar

Upplever ni att er anläggning inte körs helt optimalt? Är det möjligtvis så att luftningen i biosteget inte har justerats sedan driftsättning även om belastningen på verket förändrats flera gånger om? Kan det vara så att kunskapen inte räcker till för att optimera styrningen av anläggningens olika processteg? Behöver ni hjälp med uppströmsarbetet och med att spåra källan till oönskade föroreningar som smugit sig in i verket? Har ni svårt att veta hur ni ska hitta hållbara avsättningsalternativ för slammet eller har ni planer på att certifiera er enligt Revaq? Vi hjälper gärna till, läs mer här.

Miljörapporter

Drömmen om att enkelt få kvartalsrapporten och den årliga miljörapporten med ett knapptryck kan nu förverkligas med våra optimala produkter inom programsviten CombiTool! I år är det perfekt läge för en ny avspark eftersom en ny föreskrift om miljörapportering har trätt i kraft. Läs mer om CombiTool och miljörapporter!

Psst …naturligtvis om ni inte hinner få igång CombiTool innan det är dags för miljörapporteringen för 2017 så hjälper vi er att sammanställa och författa den på gammal hederlig väg ?.

Upphandlingar

Efterfrågan på processteknikkompetens vid upphandlingar efterfrågas generellt i en allt större utsträckning och då främst vid LOU-förfarande. Fler och fler märker att upphandling enbart på pris inte alltid genererar den bästa affären i längden. Utrustningskvalitet och driftbetingelser såsom energiåtgång samt service- och underhållsbehov spelar stor roll i det långa loppet. Det finns mycket att vinna på att använda sig av en branschkunnig konsult som stöd vid upphandling av utrustning till era reningsverk. Vi har stor kunskap om processen och bistår gärna med stöd vid upphandlingar av ny maskinell utrustning.
Ta stöd av oss på EnviLoop!

Analysrapport 2
Analysrapport 1

Analysrapport genererad i CombiTool.

CombiTool

EnviLoop önskar er alla en riktigt trevlig jul!