Tester har visat att CO-halten kan minskas med 95 %, vilket innebär att även luftöverskottet i förbränningen kan reduceras med ökad verkningsgrad och minskade NOx-utsläpp som följd. EnviLoop erbjuder produkten EnviDoos® som är en doseringsutrustning med tillhörande programvara för optimal mikrodosering av svavel i din anläggning. Vi tillhandahåller även svavelgranulat av hög kvalitet.

svaveldosering