Alla ni som har abonnemang kan givetvis genast ta del av nyheterna utan extra licenskostnad. Kontakta oss för hjälp med installation och för att erhålla en ny licensnyckel.

Ett urval av nyheterna:
• Modulen för kalibreringskontroll är integrerad.
• Möjlighet att aktivera larmdefinitioner beroende på statussignaler, exempelvis att endast aktivera vissa larm då en viss panna är i drift.
• Sökning/filtrering av kanaler i rapportdatabasen.
• Möjlighet att initiera rapportöverföringar från externa program förbättrar rapportintegration.
• Flikar i Viewer kan organiseras med dra och släpp.

Kontakta oss för mer information.