Visste ni att:
• Ett litet hål på 1 mm orsakar ett läckage som kan kosta upp mot 10 000 kr per år i energikostnader.
• För en medelstor tillverkande industri utgör läckageförluster motsvarande 10 % av bolagets årliga elkostnad.
• 5% av världens totala energiförbrukning används till att tillverka tryckluft.
• Tryckluftssystem används i 90% av alla fabriker i världen.
• Sänkt kompressortryck med 1 bar motsvarar 7 % i sänkt energiförbrukning.
• Sänkt kompressortryck med 1 bar motsvarar 13 % i mindre förluster.

En kartering av läckage ger svar på potentiella besparingsmöjligheter och visst är det lockande att kunna spara så väl ekonomiskt som resursmässigt i arbetet mot ett mer hållbart samhälle?

Vi på EnviLoop AB hjälper er gärna med hur ni kan effektivisera er tryckluftsanläggning.

a3801ad0-cc06-4143-b675-fb391a75bb20-original