Visste ni att EnviLoop Systemteknik AB erbjuder integration av era befintliga system? Ni behöver inte införskaffa nya dyra system för att sammanställa värden från olika källor. Låt oss istället lösa datautbytet mellan systemen.

Med verktygen CombiTool File Import och CombiTool SQL Import, kan vi importera värden från olika system och sammanställa dessa i en gemensam databas för rapportering eller uppföljning!

Kontakta oss så berättar vi mer om hur era rapporter som ni idag sammanställer för hand kan automatiseras!
Integration1