EnviLoop gjorde i början av juni ett intressant studiebesök på Öresundskraft ABs avfallsförbränningsanläggning Filbornaverket.
Vi tackar Daniel och Elin för den trevliga och informativa rundturen.

Information om Filbornaverket