Som ni vet är det mycket att tänka på kring årsskiftet och därför är det klokt att redan nu se över hur ni ligger till inför NOx-deklarationen som ska vara inlämnad 25 januari.

En liten ”checklista”:
• Är den jämförande mätningen genomförd och godkänd? Kom ihåg det nya kravet på att undersöka ev. avvikelser inom 10 veckor efter genomförd mätning!
• Har ni haft några mätbortfall under året och är dessa korrekt registrerade i ert rapporteringssystem?
• Har ni anpassat ert arbetssätt efter den nya föreskriften NFS 2016:13, t.ex. med avseende på återkommande kontroll av mätutrustningen samt upprättande av rutiner och journalföring?

Hör av er om ni behöver hjälp!

nox