Ni har väl inte missat att den 14 juni anordnar EnviLoop en försommarträff i Västerås där vi går igenom de nya förändringar som sker i samband med den nya NOx-föreskriften NFS 2016:13 och MCP-direktivet för mellanstora förbränningsanläggningar (1-50MW). Länk för inbjudan.