Mälarens vatten och sediment studerades och analyserades. Än dröjer det dock till de flesta av oss vill bada då ”tempen” endast var 8 C vid undersökningstillfället?.

Mer intresserad av recipientprovtagning (vatten som sediment) läs på avlopps-och-recipientkontroll.

V111