I slutet på förra veckan fastställde EU-kommissionen BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar, vilka även omfattar samförbränningsanläggningar med vissa undantag. Slutsatserna förväntas publiceras i EU:s officiella tidning någon gång under sommaren/hösten 2017 och det blir startskottet för den fyraårsperiod som verksamhetsutövarna får på sig att anpassa sina anläggningar efter de ny kraven. Exakt vilka anläggningar som kommer att omfattas är fortfarande lite oklart men tydligt är att kraven blir både fler och tuffare än tidigare…

Hur står sig era anläggningar mot de nya kraven? Vad har ni för utmaningar att ta tag i? Vi lär få anledning att återkomma till detta ämne!