Monthly Archives maj 2017

Kalibrerar ni enligt NFS 2016:13?

Ni har väl inte missat vårat senaste nyhetsbrev där vi går igenom hur ni kan uppfylla de krav som finns i den nya NOx-förordningen NFS 2016:13 med hjälp av vår nya NOx-kalibreringsmodul? För att ta del av nyhetsbrevet klicka här. SparaSpara

Kategorier: Okategoriserade.

Kurs i Readings 31 maj!

31 maj håller vi kurs i CombiToolmodulen Readings. Readings är vår modul som gör det möjligt att mata in manuella värden via mobiler, surfplattor och datorer för att sedan sammanställa statistiken i form av rapporter som du väljer. Detta i form av en enkel hemsida på ditt företag. Kursen kommer att behandla såväl grundläggande användning som mer avancerade möjligheter. Under dagen går vi igenom allt från att skapa ett enkelt formulär till att låta Report SQL göra schemalagda beräkningar på manuellt inmatad miljödata, men även hur du använder Microsoft Excel för att skapa en rapport som hämtar data automatiskt. Kursen

Kategorier: Okategoriserade.

EnviLoop bjuder in till försommarträff!

Ni har väl inte missat att den 14 juni anordnar EnviLoop en försommarträff i Västerås där vi går igenom de nya förändringar som sker i samband med den nya NOx-föreskriften NFS 2016:13 och MCP-direktivet för mellanstora förbränningsanläggningar (1-50MW). Länk för inbjudan.

Kategorier: Okategoriserade.

EnviLoop undersöker Mälaren!

Mälarens vatten och sediment studerades och analyserades. Än dröjer det dock till de flesta av oss vill bada då ”tempen” endast var 8 C vid undersökningstillfället?. Mer intresserad av recipientprovtagning (vatten som sediment) läs på avlopps-och-recipientkontroll.

Kategorier: Okategoriserade.

Nya BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar!

I slutet på förra veckan fastställde EU-kommissionen BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar, vilka även omfattar samförbränningsanläggningar med vissa undantag. Slutsatserna förväntas publiceras i EU:s officiella tidning någon gång under sommaren/hösten 2017 och det blir startskottet för den fyraårsperiod som verksamhetsutövarna får på sig att anpassa sina anläggningar efter de ny kraven. Exakt vilka anläggningar som kommer att omfattas är fortfarande lite oklart men tydligt är att kraven blir både fler och tuffare än tidigare… Hur står sig era anläggningar mot de nya kraven? Vad har ni för utmaningar att ta tag i? Vi lär få anledning att återkomma till detta ämne!

Kategorier: Okategoriserade.