Vi på EnviLoop tackar för att vi igår fick medverka och ta del av många intressanta frågor under VA-Sydnärkesträffen! Det bjöds på föredrag om hur olika aktörer arbetar inom VA-branschen, det kommande Vätternprojektet samt hur förbränning av avloppsslam kan vara ett avsättningsalternativ i framtiden.
Vi tackar Sonny Larsson vid Askersund kommun för en väl organiserad dag.

image12