Om du vill lära dig mer om pannvattenkemi och rening av rökgaskondensat erbjuder vi under april två perfekta kursdagar för dig! Den första dagen ger dig en grundläggande förståelse för varför det är så viktigt att ha en hög kvalitet på pann- och matarvatten, samt hur detta uppnås. Vi kommer även att gå igenom olika metoder för att rena rökgaskondensat. Den andra kursdagen ”djupdyker” vi i den bakomliggande kemin och vi erbjuder även ett mer praktiskt moment om vattenprovtagning.

 

Välkommen med din anmälan!