Sverige ska vara bäst på digitalisering säger Digitaliseringskommissionen. Att flytta data manuellt anses av många vara ett primitivt och lågeffektivt arbete som är mindre konkurrenskraftigt i förhållande till just digitaliseringen där tiden och resurserna nyttjas mer högeffektivt och läggs på att utvärdera färdigflyttad och analyserad data. Den tid som läggs på en mindre digitaliserad verksamhet är feldisponerad, för inom sådana verksamheter finns det inte tid för optimering.

Digitalisering är som en tävling, de som ”hänger med” kommer kunna undvika en plötslig förlust. Ett kvalitativt integrationsarbete med kompletterande CombiTool-moduler syr ihop helheten och gör att ni hänger med i övergången till digitaliseringen och slipper bli omsprungna. Med hjälp av CombiTool kommer er verksamhet vara anpassad efter framtidens krav och ni får en större funktionalitet med bibehållen eller högre kvalitet. För högre krav kommer jämt, och att följa med i digitaliseringen är ett bra sätt att hantera förändringen.
 
Sverige är överens om att digitalisering ska ske i ett högt tempo för att inte ligga sist i den globala tävlingen. Det ställer krav på varje enskild verksamhet i slutändan. Kontakta oss för att reda i hur just er anläggningen kan avancera i fältet.

CombiTool1