Senast 31 mars ska verksamhetsår 2016 avrapporteras via den årliga miljörapporten i SMP. Under slutet av år 2016 publicerades en ny föreskrift om miljörapport (NFS 2016:8) som trädde i kraft 1 januari 2017. Observera dock att den föreskriften ska tillämpas först nästa år, d.v.s. vid avrapportering av år 2017 och vid aktuell rapportering för år 2016 är det fortfarande den gamla föreskriften (NFS 2006:9) som gäller. Men även nu finns lite nyheter att ta hänsyn till, ex. ska ni som bedriver stora förbränningsanläggningar enligt SFS 2013:252 lämna betydligt mer utförlig information jämfört med tidigare år om hur väl ni efterlever förordningens krav.

Tveka inte att ringa oss om ni har tappat bort er bland paragraferna eller om tiden helt enkelt inte räcker till. Vi har kunskapen och verktygen för att hjälpa er att sammanställa korrekta miljörapporter på ett effektivt sätt.