Med anledning av den kommande rapporteringen av energikartläggningar som genomförts med avseende på lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag så anordnade Energimyndigheten under vecka 4 en workshop på Scandic Angelais i Stockholm. Under workshopen informerade representanter från Energimyndigheten om vad som ska rapporteras senast den 31 mars samt hur själva rapporteringsprocessen ska gå till. Representanter för EnviLoop var självklart på plats för att ta del av informationen samt för att utbyta erfarenheter med andra energikartläggare. Med på workshopen fanns även representanter från certifieringsorganet Kiwa som berättade om hur certifieringsprocessen går till för att bli certifierad energikartläggare. Det blev en mycket givande dag många intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten.

På gång inom EnviLoop:s arbete med energikartläggningar är dessutom att våran exjobbare Simon Wounder ska presentera sitt examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet den 17 februari. Simon har under hösten och vintern genomfört sitt examensarbete hos EnviLoop där arbetet gått ut på att genomföra en energikartläggning vid Crane AB:s anläggning i Tumba. Crane AB är Europas största tillverkare av sedlar och värdepapper och Simon har valt att fokusera sin kartläggning på processen för papperstillverkningen. Arbetet har resulterat i en detaljerad kartläggning av energiförbrukningen samt genererat en rad energieffektiviseringsförslag. Simon kommer efter slutförandet av examensarbetet att inleda en anställning hos EnviLoop med start den 1 mars och kommer då att fortsätta jobba med bl.a. energikartläggningar.

Vi vill även påminna om vår nya kurs i energiteknik som fokuserar på kartläggning och effektivisering. Kursen genomförs den 25 april på vårat kontor i Västerås men kan även genomföras som en platsförlagd och anläggningsanpassad utbildning.
Sankey