Monthly Archives januari 2017

Har ni tillräckligt med utsläppsrätter?

Nu är vi många som jobbar för fullt med att sammanfatta CO2-utsläpp för år 2016, avrapportera i E-CO2 samt genomföra de årliga verifieringarna. Men när allt detta är klart kvarstår överlämningen av utsläppsrätter i Unionsregistret. Vi vill därför redan nu påminna er om att kontrollera hur mycket utsläppsrätter ni har på kontot så att ni i god tid kan köpa fler om ni behöver det, eller genomföra nödvändiga transaktioner mellan konton. Tänk på att om utsläppsrätter ska flyttas mellan vanliga verksamhetsutövardepåkonton så har det av säkerhetsskäl lagts in fördröjningar i systemet, vilket innebär att det tar minst en vecka att

Kategorier: Okategoriserade.