Tro det eller ej men nu är det återigen dags för er som är kontoombud i Unionsregistret att lämna in era uppgifter till Energimyndigheten för granskning.
[white_space] Följande dokument ska lämnas in av samtliga som aktiverade sig i registret före 1 januari 2014:

  • • Ansökningsblankett
  • • Fullmakt (certifierad av Notarius Publicus)
  • • ID-handling (kopia certifierad av Notarius Publicus)
  • • Utdrag ur belastningsregistret (oöppnat kuvert från Polisen)
[white_space] Som ni säkert redan fått erfara så tar det lite tid att få ordning på dessa papper så börja snarast med att samla dokumenten så att du med säkerhet har allt iordningställt i god tid inför registrering och överlämning i registret under mars/april!