En ny föreskrift om jämförande mätning enligt systemet för kväveoxidavgift är på gång och kommer att ersätta den befintliga föreskriften NFS 2004:6. Ikraftträdandet var planerat till 1/1 2017 men har nu skjutits fram till 1/7 2017. Den nya föreskriften kommer att medföra utökade och förtydligade krav ex. med avseende på kalibrering av mätutrustning och utformning av rutiner för instrumentskötsel, så varför inte agera i god tid och redan nu säkerställa vilka åtgärder ni måste vidta för att säkerställa att ni uppfyller de nya kraven? Vi hjälper gärna till!

25 januari 2017 är sista dagen för att deklarera NOx-utsläpp för år 2016. De pannor som producerar mer än 25 GWh lyder under NFS 2004:6 och därmed kravet att NOx-deklarera.

För er som behöver hjälp med deklarationen eller som fått problem med datainsamlingen under året som behöver justeras eller återskapas, ta kontakt med oss på EnviLoop så hjälper vi er.