Många av er har gott om utsläppsrätter i denna handelsperiod då reglerna för fri tilldelning var generösa. Men sedan något år tillbaka ställs även krav på att utsläppsrätter ska lämnas tillbaka om er verkliga produktion inte lever upp till den nivå ni angav i er tilldelningsansökan.
[white_space] Senast 31 december ska alla preliminära anmälningar om delvis nedläggning eller återtagande vara inlämnade till Naturvårdsverket, för att sedan följas upp med en definitiv rapport senast 15 januari.
[white_space] Har ni kontrollerat om ni omfattas av detta krav? Hur stor produktion har ni haft i förhållande till den aktivitetsnivå som styrt er tilldelning?
Observera att utebliven eller sen anmälan medför en avgift på 50 000 SEK. Hör gärna av er till oss på EnviLoop för hjälp och råd!