Den 18 oktober genomförde vi på EnviLoop för första gången vår nya endagskurs ” Övervakning, uppföljning och rapportering för effektiv och korrekt drift av din anläggning”. I takt med att de författningar som styr drift och uppföljning av förbränningsanläggningar blir allt fler och allt mer komplexa följer krav på tillförlitliga och användarvänliga verktyg för insamling och rapportering av data. Alla system kräver korrekta indata och anpassning och följaktligen faller kravet på förståelse och medvetenhet tillbaka på personalen som driver en anläggning.
[white_space] Under dagen diskuterades en mängd intressanta ämnen som ex. medelvärdesbildning, rapportutformning och enhetsomvandling, samt statussignaler som ex. ”panna i drift” respektive ”start- och stopperiod”. Alla inblandade var mycket nöjda med dagen och denna kurs kommer definitivt tillbaka i vårt kursschema till våren. Varmt välkommen att delta i vår, eller hör av er till oss om ni är intresserade av en företagsförlagd kurs!