Den 1 juni 2014 trädde en ny lag (2014:266) i kraft om energikartläggning i stora företag, men visste ni att Energimyndigheten erbjuder ekonomiskt stöd till företag som inte omfattas av lagen men ändå vill genomföra en energikartläggning?
[white_space] Syftet med en energikartläggning är att undersöka hur mycket energi som årligen tillförs och används i företagets verksamhet samt hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten. Kartläggningen av energianvändningen ska sedan utmynna i ett antal åtgärder för processer och hjälputrusning som effektiviserar och minskar energianvändningen. Detta arbete resulterar i att företag minskar sina energikostnader samt bidrar till en bättre miljö.
[white_space] Det stöd som erbjuds är ett ekonomiskt stöd som ska täcka 50 procent av kostnaderna för en energikartläggning med tillhörande åtgärdsförslag och energiplan. Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh). Varje företag kan få upp till 50 000 kr i stöd och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.
[white_space] Är ditt företag intresserat av att genomföra en energikartläggning med stöd från Energimyndigheten? Vi på EnviLoop kan då hjälpa till med både ansökningen av stödet samt själva genomförandet. Kontakta Joakim Frisk på 021-408657 för mer information.
[white_space] Som vi tidigare meddelat här bland våra nyheter har vår Håkan Fjäder godkänts som certifierad energikartläggare och följaktligen har vi kunskapen och verktygen för att bistå er i energikartläggningsarbetet oavsett omfattning och karaktär på er verksamhet.