I veckan kom beskedet att EnviLoop:s Håkan Fjäder numer är certifierad energikartläggare. EnviLoop är därmed certifierad att genomföra energikartläggningar enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag. Innehar inte ert företag ett certifierat energi- och miljöledningssystem behöver en certifierad energikartläggare anlitas för att genomföra energikartläggningen. Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet, kontakta Håkan på 021-105642.