I en verksamhet där ett flertal rutinmässiga arbetsuppgifter måste utföras kan det vara omständligt att hålla uppsikt på att uppgifterna utförs korrekt och att det dokumenteras på ett sätt som ger en bra överblick på vad som gjorts, när det gjorts och av vem. Om någonting i verksamheten inte fungerat så ska det vara enkelt att gå tillbaka i tiden för att undersöka orsaken. Det är något som vi på EnviLoop har tagit till oss och är därför vi har utvecklat CombiTool-modulen Readings som under året har börjat användas ute hos våra kunder.
[white_space] Syftet med Readings är att förenkla, effektivisera och förbättra rutinmässiga arbetsuppgifter i en verksamhet. Readings kan appliceras på allt från städrutiner i ett kontor, ronderingar av en förbränningsanläggning eller inmatning av en vattenanalys i ett VA-verk. Readings är webbaserat och kan enkelt nås från mobil och surfplatta utan att behöva utföra en installation eller inloggning.
[white_space] Utöver de andra CombiTool-modulera kan Readings sammankopplas med Combilab Report SQL för på ett effektivt sätt utforma rapporter utifrån formulären. Överföring, omräkning och summering av parametrar sker automatiskt vilket sparar tid och minskar risken att något blir fel till följd av minskad manuell handpåläggning. Det går även att få rapporterna i annat format än programmets egna, som exempel kan de exporteras till MS Excel.
[white_space] Ett exempel på användningsområden som Readings nyligen applicerats på är avläsning av oljenivå i tankar på ett värmeverk. I det fallet registreras bland annat oljenivå och oljeleveranser i Readings och genom Combilab Report SQL utformas ett flertal års-, kvartal- och månadsrapporter för att redovisa oljeförbrukningen under året som underlag till CO2-rapporteringen, ekonomisk rapportering av förbrukad olja samt till hållbarhetskriterierna.
[white_space] readings-text