För alla verksamheter som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter ställs krav på förbättringsrapportering. Syftet med detta är att kontrollera om det är möjligt och rimligt att byta till en bättre övervakningsmetod eller övervakningsnivå. Syftet är självklart att ställa krav på att verksamhetsutövarna följer upp sina utsläpp på bästa sätt.
[white_space] Förbättringsrapporten ska vara inlämnad till Naturvårdsverket senast 30 juni så det är hög tid att ta tag i detta nu!
[white_space] Det finns tre olika anledningar till att lämna in en förbättringsrapport, enligt följande:
1, Kvarstående avvikelser eller förbättringsförslag från verifieringen (observera att detta inte gäller för anläggningar med små utsläpp, d.v.s. < 25 000 ton som endast har kvarstående förbättringsförslag)
2, Lägre övervakningsnivå än vad som föreskrivs i MRR tillämpas för något bränsle eller någon utsläppskälla
3, Alternativa övervakningsnivåer tillämpas (kan vara aktuellt om varken mätnings- eller beräkningsbaserad metod kan tillämpas enligt gällande regler ex. p.g.a. att kostnaderna är orimliga)
Punkt 1 enligt ovan gäller för varje år, medan punkt 2 och 3 endast gäller vissa år enligt ett givet intervall.
[white_space] Behöver ni hjälp med att sammanställa en förbättringsrapport? Eller känner ni er osäkra på om ni ska lämna in rapporten eller inte?
Tveka inte att höra av er till Sofia Ericson, 021-10 56 45.