I slutet av förra veckan besökte EnviLoop Tyskland och den intressanta huvudstaden Berlin. Det var några fullspäckade dagar där vi bland annat besökte Daniel Hultqvist på Vattenfallsägda HeizKraftwerk Reuter. Ett kraftvärmeverk som skiljde sig lite från de svenska verken genom att produktionen bestod av 2/3 el och endast 1/3 fjärrvärme. Tvärtemot vad vi gör här hemma i Sverige. Det blocket vi besökte bestod av två stora koleldade pannor. De använde sig även av ett kyltorn för att kyla bort fjärrvärmen, då behovet av värme inte är så stort.
[white_space] Utöver det intressanta studiebesöket kunde vi ju inte missa att besöka alla de historiska monument som finns i Berlin. Tack vare en kunnig guide kunde vi på några timmar ta oss igenom staden och ta del av all den historia som Berlin erbjuder.
[white_space] Berlin