EnviLoop AB erbjuder tjänster inom energikartläggning och effektivisering för både processindustri, energianläggningar och VA-anläggningar. Kartläggningen omfattar samtliga delar av bolagets verksamhet vilket innebär att såväl fastigheter, aktuell process som transporter kommer att omfattas.

[toggle title=”Läs mer…”]

EnviLoop bistår med kompetens och helhetsansvar för att genomföra en energikartläggning på beställarens anläggningar enligt lagen om energikartläggning i stora företag med certifierad energikartläggare eller om kunden så önskar genom att använda befintligt certifierat ledningssystem. Vår ambition med vår tjänst är att bidra till större förståelse och ett större engagemang att hitta energiförbrukare, energiförluster samt att bolagets egen personal verkligen tar sig an uppgiften att implementera och kartlägga och ev. även genomföra energieffektiviserande åtgärder som en del i driften av den vardagliga produktionsprocessen.[break]

Analysen utförs enligt Energimyndighetens riktlinjer samt enligt gällande standarder som t.ex. SS-EN 16247 och innehåller exempelvis följande delar:

  • •Analys och kartläggning av energianvändningen i nuläget
  • •Åtgärdsförslag
  • •Slutsatser
  • •Uppföljning av resultat

EnviLoop AB besitter kompetens inom samtliga områden som behövs för ett korrekt utförande av en energikartläggning. Vi har kompetens inom såväl ventilation, uppvärmning, logistik som fastighetsautomation. Vår spetskompetens återfinns inom anläggningsprocesskunskap för optimering av exempelvis, förbränning, reningssteg, ång- och gassystem och bränsle- och avfallshantering etc.
[/toggle] [divider]