Vi kan nu glädjande presentera Tova Forkman som personcertifierad provtagare av avloppsvatten enligt SNFS 1990:11 bilaga 1. Enligt gällande föreskrift ska alla som genomför provtagning av vatten för kontroll genomgå en kurs som motsvarar de krav som anges i SNFS 1990:11 bilaga 1 (provtagning av avloppsvatten och utsläpp) och/eller bilaga 2 (recipientprovtagning). I och med detta kommer vi i kursen, som hålls på vårt kontor i Västerås den 17/3, om grundläggande processteknik och miljöarbete på vatten- och reningsverk även behandla korrekt provtagning samt även en och annan praktisk övning. Mer information om kursen hittar du under kurser där det även går att anmäla sig direkt till kursen.
[white_space] Har du frågor eller funderingar kring kursen eller kring provtagning av vatten för kontroll kontakta gärna Tova på tova.forkman@enviloop.se eller 021- 105644.