För närvarande arbetar vi inom EnviLoop Mätteknik AB för att erhålla en utökad ackreditering för vårt luftlaboratorium som utför emissionsmätningar. Det innebär att vi inom en snar framtid kommer att kunna utföra ackrediterade våtkemiska mätningar av t.ex. dioxiner, väteklorid och svaveldioxid i rökgaser. Vi kommer även kunna utföra ackrediterade mätningar av metaller. Vår plan med denna utökade ackreditering är att vi fortsättningsvis ska kunna utgöra en fullgod mätkonsult även för er som bedriver stora förbränningsanläggningar eller förbränner avfall och därmed omfattas av krav på kvalitetssäkring enligt SS-EN 14181:2014.