För er som är deltagare i systemet för handel med utsläppsrätter och har fått fri tilldelning för den innevarande handelsperiod är det viktigt att snarast stämma av er verkliga produktion för år 2015 mot tilldelningen. Senast 15 januari ska en anmälan om delvis stängning eller delvis återtagande vara inlämnad. Utebliven eller sen anmälan straffas med en avgift på 50 000 kr. Hör gärna av er till Tova Forkman, 021-10 56 44.

[white_space] De pannor som har producerat mer än 25 GWh energi under 2015 ska även NOx-deklareras senast den 25 januari. Givetvis kan vi hjälpa er med detta, ta kontakt med Håkan Fjäder, 021-10 56 42.