Året börjar närma sig sitt slut vilket bland annat innebär att de anläggningar som erhållit fri tilldelning av utsläppsrätter för handelsperioden 2013-2020 behöver gå igenom aktiviteten vid sina anläggningar för år 2015. Om en fysisk förändring har skett vid anläggningen eller om anläggningen har haft en förändring av aktiviteten genom t.ex. minskad drift med mer än 50 % jämfört med vad som angavs i ansökningshandlingarna behöver detta rapporteras till Naturvårdsverket senast den 31 december i år.
[white_space] Nytt för i år är att rapporteringen den 31 december enbart behöver vara en preliminär anmälan med information om vilken anläggning som berörs. Ny är även den sanktionsavgift på 50 000 kr som kommer krävas in från de verksamhetsutövare som berörs av en sådan ändring men som inte anmäler den innan den 15 januari 2016. På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information samt mallar som ska användas för rapporteringen, www.naturvardsverket.se.
[white_space] Vill ni ha mer information eller veta om just era anläggningar berörs och få hjälp med rapporteringen så kontakta gärna Tova Forkman, 021-105644