Tiden rusar och nu har vi bara slutspurten av år 2015 kvar. För er som bedriver stora förbränningsanläggningar d.v.s. >50 MW blir 2016 något av en omstart då de nya reglerna enligt SFS 2013:252 ska vara implementerade på era anläggningar 1 januari. Vi tar här chansen att sammanfatta viktiga förändringar och att uppmana er att se över statusen för era anläggningar.
[white_space] Snart är det dags att överlämna utsläppsrätter igen och en glädjande nyhet för er som har ett överskott är att priserna så sakta går uppåt. Vi vill i detta brev påminna om att ni kan ta hjälp av oss på EnviLoop med allt som rör handel med utsläppsrätter.
[white_space] Även när det kommer till arbetet med att säkerställa ett hållbart uttag och användande av biobränslen är det mycket på gång. I dagarna infördes krav på anläggningsbesked för biodrivmedel och inom EU finns planer på att på sikt även styra upp uttag och användning av fasta biobränslen.
[white_space] Klicka här för mer information.