Från och med 1 januari 2016 måste rapporteringsskyldiga företag som vill ha skattelättnader av energi- och koldioxidskatten för biodrivmedel inneha ett så kallat anläggningsbesked. Ett anläggningsbesked ska bevisa att det finns ett kontrollsystem som säkerställer att de biodrivmedel som beskedet gäller för inte är livsmedelsbaserade, eller om de är livsmedelsbaserade att de endast har producerats i anläggningar som tagits i drift före den 31 december 2013 och inte är fullständigt avskrivna.
[white_space] Ansökan om anläggningsbesked ska skickas in till Energimyndigheten redan under december 2015 via deras E-tjänst. Det kommer att finnas en mall för ansökan om anläggningsbesked, vilken kommer att vara liknande mallen för ansökan om hållbarhetsbesked.
[white_space] Vi på EnviLoop AB arbetar kontinuerligt med olika ansökningsprocesser och vi är väl insatta i lagstiftningen för hållbarhetskriterierna. Du är varmt välkommen att höra av dig till Josefin Åkerström, 021-40 86 56, om du har frågor om de nya reglerna om anläggningsbesked, eller om du behöver hjälp med att fylla i ansökningsblanketten.