Detta är en av våra mest populära kurser som vi kört i ett flertal år. Kursen vänder sig framförallt till dem som arbetar på eller med stora förbränningsanläggningar (>50MW) eller med anläggningar som förbränner avfallsklassat bränsle.
Klicka här för mer information.