Vi är glada att kunna meddela att vi numera är återförsäljare av Axon Miljöteknik AB:s filtersystem för att rena mark och vatten från tungmetaller och olja!
[white_space] Deras storsäljare i produktsortimentet är Axon Miljöfilter© som utgör ett sk. naturmaterialfilter, då filtermassan utgörs av termiskt behandlad torv. En absorbent som efter full mättnad kan komposteras alternativt bli ett bränsle i våra förbränningsanläggningar.
[white_space] För mer information klicka här.