I dagarna meddelade Naturvårdsverket att det nu finns en näst intill färdig version av det direktiv som framöver kommer att reglera utsläpp av SO2, NOx och stoft från medelstora förbränningsanläggningar (1-50 MW). Det formella beslutet om direktivets innehåll fattas någon gång under hösten 2015.
[white_space] [break] Vi vill påpeka att detta är ett minimidirektiv som vänder sig till medlemsländerna med minimikrav. Varje land ska sedan överväga om de ser behov av att ställa hårdare krav än direktivet i någon avseende för att sedan implementera reglerna i det egna landets lagstiftning. För oss i Sverige innebär det att vi måste invänta en svensk förordning eller möjligtvis en föreskrift innan vi vet exakt vad som gäller för våra medelstora anläggningar.

[toggle title=”Läs mer…”] Intressant i direktivet är att en ”skorstensregel” (vid första anblicken identisk med den som tillämpas i SFS 2013:252) finns med, samt att begränsningsvärdena inte ska gälla vid start- och stopperioder. Direktivet innehåller även ett flertal möjligheter till undantag ex. vid begränsad drifttid eller extrema väderförhållanden. Vi hoppas såklart att dessa möjligheter även implementeras i Sverige eftersom det kommer att medföra lättnader för många av de svenska verksamhetsutövarna.
[white_space] [break] Det vi med säkerhet kan veta redan nu är att kraven med avseende på utsläpp av stoft kommer att bli hårda och att det därför är viktigt att förse även mindre anläggningar som uppförs med ordentlig stoftrening. Enligt direktivet förespråkas att begränsningsvärdena ska följas upp periodiskt men medlemsländerna får också ställa krav på kontinuerlig mätning.
[white_space] [break] Enligt vad Naturvårdsverket själva meddelat i det mail som gick ut här om dagen är en rimlig uppskattning att förhållningsreglerna enligt direktivet börjar gälla för nya anläggningar i Sverige tidigast under 2018 och för befintliga troligtvis betydligt senare.
[white_space] [break] Vi håller oss uppdaterade kring detta och diskuterar självklart gärna med er. Hör av er till Sofia Ericson, 021-10 54 45.

[/toggle]